آیا از عملکرد ما راضی هستید؟
(95.36%) 350
بله
(4.632%) 17
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 367