آیا از عملکرد ما راضی هستید؟
(95.13%) 352
بله
(4.864%) 18
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 370