آیا از عملکرد ما راضی هستید؟
(94.65%) 354
بله
(5.347%) 20
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 374